Konjički Klub Ana - Senj

Terapijsko jahanje oblik je konjaništva namijenjen i prilagođen djeci s teškoćama u razvoju, osobama s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima te osobama s kognitivnim i emocionalnim teškoćama, u svrhu terapije, rehabilitacije te općenito poboljšanja kvalitete življenja istih.

Programe terapijskog jahanja provodi licencirani voditelj, osoba koja je, uz potrebno znanje o konjaništvu, iskustvo i vještine, prošla stručnu edukaciju o terapijskom jahanju.

 

Kroz provedbu programa terapijskog jahanja Udruga doprinosi:

  • poboljšanju fizičkog zdravlja i emocionalnog stanja korisnika
  • poboljšanju socijalnih i komunikacijskih vještina
  • smanjenju osjećaja socijalne izoliranosti
  • povećanju samopouzdanja
  • razvoju emocionalne inteligencije
  • smanjenju predrasuda prema osobama s invaliditetom
  • stjecanju novih znanja i vještina korisnika
  • razvoju volonterstva

 

 

Za koga smo namjenjeni ?

Za sve ljude od 8 do 60 godina kojima nije dovoljno samo se družiti sa konjima i eventualno jahati u krug pod naoko laboratorijskm uvjetima koji su kao prisutni u manježu 20 x 40 m sa pješčanom podlogom. Za one koji vole istraživati prirodu i uživati u njoj van staza i puteva. Ako vas do sada nisam uspio prestrašiti i ako me ne smatrate ludim možete nastaviti kopati po stranici.