O nama

Udruga Ana – Konjički klub Ana

Udruga „Ana“ je neprofitna organizacija osnovana u travnju 2013.godine s ciljem poticanja i razvijanja svih aktivnosti vezanih za
organizaciju i stručno provođenje programa terapijskog jahanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom Grada Senja i Ličko Senjske županije.

Konjički klub Ana
Stara cesta 43
53270 Senj

  • Jure Turina – Predsjednik
  • Nikolina Šimunović – Dopredsjednica
  • Ajiša Turina – Tajnica

e-mail: informacije@kk-ana.hr

OIB 20483625758