Hipoterapija je medicinsko liječenje koje se provodi pod nadzorom liječnika ili terapeuta uz pomoć instruktora jahanja.

Osim pojma terapijskog jahanja, često ćete u istom kontekstu pronaći i pojam hipoterapije (od grc. hippos – konj). Hipoterapija uglavnom prethodi terapijskom jahanju. Tek nakon što je zadovoljio ciljeve hipoterapije, pacijent nastavlja liječenje terapijskim jahanjem, koje predstavlja rekreacijsko jahanje za hendikepirane osobe.

Hipoterapija se provodi uglavnom jednom tjedno, a konji koji se koriste za taj način liječenja moraju biti dobro istrenirani, strpljivi i nježni. Često se koriste vrlo mali konji, koji su prikladni za najčešće pacijente, a to su djeca.

Kako jahanje i druženje s konjima pomaže?

Pokreti konja generiraju odgovarajuće pokrete kod pacijenta koji su slični onima prilikom hodanja, dok prilagođavanje pokretima konja i održavanje ravnoteže pomažu razvitku osjetila i motorike. Terapeuti nastoje postići različite ciljeve liječenja na taj način da pacijente postavljaju u različite položaje na leđima konja.

Primjerice, pacijent može sjediti ili ležati na konju okrenut prema naprijed, prema natrag ili postrance, zatim može jahati bez pridržavanja za konja ili se pak može rastezati, izvršavati razne zadatke ili igrati igre tijekom jahanja.

Hipoterapija je medicinsko liječenje koje se provodi pod nadzorom liječnika ili terapeuta uz pomoć instruktora jahanja.

Tijekom hipoterapije pacijent se bavi aktivnostima na konju koje su zabavne i izazovne. Mnogi terapeuti koji pružaju usluge hipoterapije svjedoče o tome kako se raspoloženje hendikepiranih pacijenata potpuno promijene kada se nađu na konju. Iskustva pokazuju da mogućnost kontroliranja konja, a u isto vrijeme i kontroliranja vlastitog tijela, kod pacijenata razvija osjećaj samopouzdanja i odgovornosti. Uz pomoć hipoterapije zdravlje djeteta može se poboljšati s fizičkog, emocionalnog, psihološkog i društvenog aspekta.