Ultra kratko vrijeme potrebno da čisti početnici nauče jahati. Prosjek je 30-tak sati od nule do galopa po livadama ili po šumi po stazama. Za galopiranje po šumi van puteva ipak treba još koji sat. Rekord je 7 sati od nule do galopa i drži ga Petra . Bitno je da je čovjek slobodan od straha. Za strašljivce imam posebne vježbe disanja koje garantirano pomažu samo ako se redovito provode. Ima slučajeva kada su djevojke pobijedile strah u potpunosti već nakon 7 dana vježbanja. Inače vježba se doma na krevetu.